INSTYTUT OGRODNICTWA
Wskazówki dotyczące wypełniania formularzy
Wskazówki dotyczące wypełniania formularzy

 1. prosimy o dokładne wypełnianie formularzy, ponieważ po ich wypełnieniu i zatwierdzeniu nie ma możliwości poprawienia
 2. zalecana przeglądarka - Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome
 3. wszystkie publikacje* podaje tylko pierwszy autor
 4. nie wypełniamy formularzy drukowanymi literami
 5. wypełnianie formularzy rozpoczynamy od wyboru liczby autorów
 6. wpisujemy nazwisko i pierwsze litery imion zakończone kropką
 7. w przypadku pracy doktorskiej zamiast tytułu czasopisma podajemy miejsce wykonania pracy
 8. słowa kluczowe wpisujemy w języku polskim i oddzielamy przecinkiem np. jabłoń, zwalczanie chorób
 9. udział procentowy**
 10. w przypadku braku tomu pozostawiamy puste pole
 11. w monografiach*** za język kongresowy uważa się następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski

 

*Publikacjami naukowymi nie są: artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych oraz artykuły popularno naukowe i o nienaukowym charakterze

 

**do 10 autorów z jednostki = 100%

powyżej 10 autorów gdzie co najmniej 20% autorów jest z jednostki = 100%

co najmniej 10% autorów jest z jednostki = 75%

mniej niż 10% autorów jest z jednostki = 50%

 

***Przez monografię naukową należy rozumieć recenzowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych), opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawiające jakieś

zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. Monografia powinna zawierać bibliografie naukową.

Za monografie uznaje się: edycje tekstów źródłowych, leksykografie oraz atlasy i mapy wieloaspektowe.

Za monografie nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów akademickich, powieści, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.

Przez rozdział w monografii rozumie się opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębną mapę.

 

Dane osoby zgłaszającej

ImięNazwiskoNr telefonuE-mail