Aktualności


Marcowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na marcowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


Lutowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na lutowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


Grudniowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na grudniowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


Listopadowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na listopadowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


 - dostęp testowy

BioOne Complete to pełnotekstowa baza danych, która zawiera 209 wiodących, recenzowanych tytułów czasopism z nauk biologicznych, środowiskowych, ekologii, rolnictwa, zoologii, weterynarii, ogrodnictwa, i nauk o środowisku pochodzących od 157 wydawców. 81% tytułów indeksowanych w bazie posiada wskaźnik Impact Factor. Baza zawiera ponad 140 000 artykułów.

Dostęp jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Adres dostępu: http://www.bioone.org

Termin dostępu testowego: od 10 października do 11 listopada 2019 r.

Materiały informacyjne dla użytkowników bazy:

Lista tytułów indeksowanych w bazie (pdf, excel)

Prezentacja bazy


Październikowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na październikowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


Wrzesień/październik szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na wrześniowo-październikowy cykl szkoleń internetowych Akademii Web of Science i InCites.

Zaproszenie oraz terminy szkoleń i linki do rejestracji


 - dostęp testowy

Taylor & Francis Group publikuje ponad 2500 recenzowanych czasopism we współpracy z 700 renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi. Publikacje te obejmują tematycznie większość dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.

Dostęp testowy obejmuje pakiety czasopism Social Sciences & Humanities Library (zawiera ponad 1400 czasopism)  https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/social-science-humanities-library/

oraz Science & Technology Library (zawiera ponad 500 czasopism)  https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/science-technology-library/

Listy tytułów czasopism wchodzących w skład wybranych kolekcji: Social Sciences & Humanities LibraryScience & Technology Library

Możliwość dostępu ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Adres dostępu: http://www.tandfonline.com

Termin dostępu testowego: od 2 września do 1 października 2019 r.


 

Lipcowe/sierpniowe szkolenia online Web of Science Group Training

Zapraszamy na lipcowo-sierpniową serię szkoleń online dotyczących przede wszystkim bazy Web of Science, ale również innych narzędzi wspierających naukowców w procesie badawczym.

Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.


CAB Abstracts 1973 to Date i Food Science and Technology Abstracts  - dostęp testowy

CAB ABSTRACTS to bibliograficzna baza danych obejmująca znaczącą literaturę badawczo-rozwojową w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, zdrowia ludzkiego i odżywiania, zdrowia zwierząt oraz zarządzania i ochrony zasobów naturalnych. Zakres czasowy: od 1973  - na bieżąco.

Food Science and Technology Abstracts (FSTA) to obszerna specjalistyczna baza danych na temat żywności, żywienia, technologii produkcji, biotechnologii, toksykologii itd. Artykuły istotne dla sektora spożywczego wybrane są z ponad 1800 czasopism i wielu innych rodzajów literatury (książek, materiałów konferencyjnych, patentów, norm, przepisów prawnych itp.). Zakres czasowy: 1969 - na bieżąco; aktualizowana co tydzień.

Możliwość dostępu - ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.
Adres dostępu:
http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

Możliwość korzystania (po zalogowaniu) z zasobów poza siecią Instytutu Ogrodnictwa:
Adres dostępu:
http://ovidsp.ovid.com

Termin dostępu testowego:  od 27 lutego do 29 marca 2018 r.


- dostęp testowy

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki uruchomiony został krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science

Możliwość dostępu ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa pod warunkiem, że każdy kto zechce skorzystać z tego narzędzia założy dodatkowo osobiste konto na platformie Web of Science. Informacje dotyczące wprowadzenia do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych znajdują się w broszurze.

Kompendium wiedzy na temat tego narzędzia: https://clarivate.savoinspire.com/ickompedium/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/komunikaty/

Termin dostępu testowego: od 06.11.2017 do 06.12.2017


- dostęp testowy

Baza zawiera tytuły z wielu obszarów wiedzy, głównie z szeroko rozumianej humanistyki, ale także z nauk ścisłych, matematyki i techniki. Dostęp obejmuje pełnotekstową kolekcję czasopism zgromadzonych na platformie JSTOR wraz z zasobem archiwalnym.

Możliwość dostępu ze wszystkich komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Adres dostępu: http://www.jstor.org/

Termin dostępu testowego: do 30 listopada 2013 r. 


Cab Abstracts – dostęp testowy

Baza bibliograficzno-abstraktowa wydawnictwa CABI Publishing, opracowywana przez wybitnych specjalistów z dziedziny nauk środowiskowych. Zawiera ponad 6,5 miliona rekordów z ponad 11 000 czasopism, książek, referatów, materiałów konferencyjnych, raportów i innej literatury publikowanej w ponad 116 krajach świata. Abstraktowe rekordy wyposażane są w linki do pełnych tekstów artykułów z czasopism dostępnych w kolekcjach oferowanych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, w prenumeracie instytucji, a także do materiałów oferowanych w sieci Internet, w dostępie otwartym.

 

Możliwość dostępu - ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Adres dostępu: 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=caba  

Termin dostępu testowego:  od 11 września do 10 listopada 2013 r.


Uprzejmie informujemy, że od maja br. biblioteka Instytutu Ogrodnictwa działa przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3


Od dn. 18 lutego  2013 r. rozpoczynamy scalanie księgozbiorów bibliotek Oddziałów Sadownictwa i Warzywnictwa. W związku z powyższym  nie będzie możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych. Prace te mogą potrwać około miesiąca. 


ibuk.pl - Testowy dostęp do serwisu polskich książek elektronicznych

Dostęp testowy obejmuje 1798 tytułów książek z zakresu nauk ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych,  informatyki, literatury faktu, medycyny, prawa, literatury popularnonaukowej.

Możliwość dostępu ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa oraz z komputerów domowych (warunek: zgłoszenie się do Biblioteki po hasło i login).

Termin dostępu testowego: od 26 listopada do 27 grudnia 2012 r.

Adres dostępu: http://korpo.ibuk.pl/katalog.php


Nowy wykaz czasopism naukowych wraz z punktacją

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r.


Książki wydawcy Cambridge University Presstestowy dostęp.

Platforma Cambridge Books Online zawiera ponad 13 000 książek - w większości nowości wydawniczych, podzielonych na wiele kolekcji tematycznych

Dostęp testowy obejmuje następujące kolekcje książek:

Science and Engineering  (Astronomy, Chemistry, Computer Science, Earth and Environmental Sciences, Engineering General Science , Life Sciences, Mathematics, Physics)

Special Collections (Environmental Studies)

Medicine  

Możliwość dostępu ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Termin dostępu testowego: (od 2  kwietnia do 4 czerwca br)

Adres dostępu: http://ebooks.cambridge.org/


Książki wydawcy CABI na platformie OvidSP – testowy dostęp.

CABI jest uważany za światowej klasy wydawcę, dostarczającego specjalistycznych informacji w zakresie rolnictwa, nauk środowiskowych, nauk o żywności oraz wszelkich pokrewnych dyscyplin.

Dostęp testowy obejmuje następujące kolekcje książek:

- CAB Agriculture e-Book Collection

- CAB Environmental Science e-Book Collection

- CAB Human & Food Science e-Book Collection

- CAB Plant Science e-Book Collection

Możliwość dostępu - ze wszystkich  komputerów znajdujących się w sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Termin dostępu testowego: od 25 marca do 24 kwietnia br.

Adres dostępu: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html.


Z uwagi na rozpoczynający się remont w budynku przy ul. Pomologicznej 18, część księgozbioru biblioteki Oddziału Sadownictwa zostaje przeniesiona na ul. Reymonta 18 (budynek Hotelu Polonia). W związku z powyższym wystąpią okresowe utrudnienia w zapewnieniu Użytkownikom właściwej obsługi.


Sprawdzanie indeksu H - instrukcja 


Formularz - aktywny do dnia 10.02.2012