Bazy danych dostępne tylko w sieci instytutowej

CAB Abstracts (Wolters Kluwer Health)

Bibliograficzna baza danych tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International. Obejmuje opisy bibliograficzne i streszczenia dokumentów źródłowych z ponad 130 krajów. Zakres tematyczny: rolnictwo, inżynieria rolnicza, gospodarka żywnościowa,  rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, leśnictwo itp.
Dostęp do końca grudnia 2011r.

Cambridge University Press

Misją Cambridge University Press jest rozpowszechnianie wiedzy i badań naukowych na całym świecie. Udostępniona w 2012 r. kolekcja STM (Science, Technology, Medicine) pozwala na dostęp do 131 tytułów czasopism elektronicznych. Lista tytułów udostępnianych czasopism w ramach CUP znajduje się tutaj. Dostęp do bazy - jedynie do woluminów z 2012 r. - jest możliwy tylko z sieci Instytutu Ogrodnictwa.

Ebsco

EBSCO umożliwia dostęp do baz danych oferowanych w ramach projektu eIFL Direct. Zawierają one pełne teksty artykułów oraz abstrakty i indeksy z kilkunastu tysięcy tytułów czasopism.
 • Academic Search Complete
 • Agricola
 • Business Source Complete
 • ERIC
 • GreenFILE
 • Health Source - Consumer Edition
 • Health Source: Nursing/Academic Edition
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE Premier
 • MEDLINE
 • Newspaper Source
 • Regional Business News

Elsevier

Baza Science Direct produkowana przez Elsevier Science zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Rejestruje około 2500 recenzowanych czasopism, z czego ponad 1650 ma zapewnione archiwalne roczniki od roku 1995.

Baza dostępna w sieci instytutowej:

Food Science and Technology Abstracts  (Wolters Kluwer Health)

Abstraktowa baza bibliograficzna utworzona przez International Food Information Services (IFIS). Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia z zakresu nauki o żywności, technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii żywności, toksykologii żywności itp.
Dostęp do końca grudnia 2011r.

Nature

 

Tygodnik Nature jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.  Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Newspaper Source (Ebsco)


 
Baza Newspaper Source zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

Science

Czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science (prezentacja instruktażowa). Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany. Podstawowym zadaniem tygodnika jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Scopus

 
Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych.
Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.
Baza Scopus jest udostępniana z platformy ELSEVIERA (SCIENCE DIRECT).
Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM
(Źródło: http://vls.icm.edu.pl)

Springer

Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academic Publishers. Od dnia 4 lipca 2011 krajowa licencja Springer została rozszerzona o anglojęzyczne e-książki wydane w latach 2010-2011.

Baza dostępna w sieci instytutowej:

Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports oraz Essential Science Indicators (ESI), czy Medline. Trzy podstawowe indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).
Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Więcej informacji na stronie: http://wokinfo.com/poland

Wiley - Blackwell

Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje 1250 tytułów czasopism. Oferuje użytkownikom dostęp do pełnych tekstów artykułów z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki, elektroniki, biotechnologii, inżynierii materiałowej oraz rolnictwa, ochrony środowiska, hodowli zwierząt, biologii zwierząt, medycyny weterynaryjnej, rybactwa, żywienia, technologii żywności i medycyny. Dostęp do tytułów z nauk ścisłych (kolekcja STM).

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki otwarta została z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Powszechny, bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie - to cel jej istnienia.
Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.
Informator: zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauk