Bibliometria


Wykaz czasopism naukowych wraz z punktacją MNiSW


Cytowania i indeks h
- wartość indeks h (Indeks Hirscha) i liczbę cytowań można określić korzystając z bazy Web of Science