Katalog Biblioteki Instytutu Ogrodnictwa


Katalog komputerowy zbiorów Biblioteki Instytutu Ogrodnictwa (opcja wyszukiwania) obejmuje część zbiorów bibliotek:

- dawnego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (opisy bibliograficzne książek, które wpływają do Biblioteki od 1987 r.)
- dawnego Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka (opisy bibliograficzne książek, które wpływają do Biblioteki od 1998 r.).

Katalog jest uzupełniany na bieżąco.

Informacje o wcześniej gromadzonych książkach oraz wszystkich drukach periodycznych polskich i obcych gromadzonych w Bibliotece Instytutu Ogrodnictwa są dostępne w katalogu kartkowym Biblioteki.

Od maja 2013 r. Biblioteka Instytutu Ogrodnictwa ma swoją siedzibę w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3.